Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА {SWD(2018)432}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION ON THE WORKING OF COMMITTEES DURING 2017 {SWD(2018)432}
Дата на документа: 11/10/2018
№ на документ: COM(2018) 675
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове