Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси)
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET No 6 TO THE GENERAL BUDGET 2018 Reduction of payment and commitment appropriations in line with updated forecasts of expenditure and update of revenue (own resources)
Дата на документа: 12/10/2018
№ на документ: COM(2018) 704
Вид документ: Допълнителен и коригиращ проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове