Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на писмената процедура, която ще бъде открита от Комисията от технически експерти на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) с оглед на приемането на изменения в единните технически предписания UTP GEN-B и UTP TAF ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на писмената процедура, която ще бъде открита от Комисията от технически експерти на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) с оглед на приемането на изменения в единните технически предписания UTP GEN-B и UTP TAF
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure to be launched by the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) for the adoption of modifications to the Uniform Technical Prescriptions UTP GEN-B and UTP TAF ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure to be launched by the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) for the adoption of modifications to the Uniform Technical Prescriptions UTP GEN-B and UTP TAF
Дата на документа: 12/10/2018
№ на документ: COM(2018) 684
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове