Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП (Регламент за преводите на средства) ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex IX (Financial Services) to the EEA Agreement ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning an amendment to Annex IX (Financial Services) to the EEA Agreement (Transfer of Funds Regulation) ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning an amendment to Annex IX (Financial Services) to the EEA Agreement
Дата на документа: 12/10/2018
№ на документ: COM(2018) 683
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове