Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително горната граница за 2020 г., годишния размер за 2019 г., първата част от вноската за 2019 г. и индикативна необвързваща прогноза за очакваните годишни размери на вноските за годините 2021 и 2022 ПРИЛОЖЕНИЕ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително горната граница за 2020 г., годишния размер за 2019 г., първата част от вноската за 2019 г. и индикативна необвързваща прогноза за очакваните годишни размери на вноските за годините 2021 и 2022
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the ceiling for 2020, the annual amount for 2019, the first instalment for 2019 and an indicative and non-binding forecast for the expected annual amounts of contributions for the years 2021 and 2022 ANNEX Proposal for a COUNCIL DECISION on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the ceiling for 2020, the annual amount for 2019, the first instalment for 2019 and an indicative and non-binding forecast for the expected annual amounts of contributions for the years 2021 and 2022
Дата на документа: 15/10/2018
№ на документ: COM(2018) 688
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове