Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 1 В ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. Актуализирани прогнозни нужди за селскостопанските разходи Отражение от споразуменията върху предложенията на Комисията и от новите инициативи Корекции въз основа на последните събития Технически корекции
Заглавие на английски: AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2019 Updated estimated needs for agricultural expenditure Impact of agreements on Commission proposals and of new initiatives Adjustments based on recent developments Technical corrections
Дата на документа: 16/10/2018
№ на документ: COM(2018) 709
Вид документ: Проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове