Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на Плана за действие за укрепване на европейския отговор по отношение на измамите с документи за пътуване
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Action Plan to strengthen the EU response to travel document fraud
Дата на документа: 16/10/2018
№ на документ: COM(2018) 696
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове