Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Европейски фонд за развитие (ЕФР): прогнози за поетите задължения, плащанията и вноските на държавите членки за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и необвързваща прогноза за периода 2021—2022 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL European Development Fund (EDF): forecasts of commitments, payments and contributions from Member States for 2018, 2019, 2020 and non-binding forecast for the years 2021-2022
Дата на документа: 16/10/2018
№ на документ: COM(2018) 689
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове