Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Изпълнение на ангажиментите на политиката на ЕС за сигурност в областта на продоволствието и изхранването: трети двугодишен доклад {SWD(2018)440}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Implementing EU food and nutrition security policy commitments: Third biennial report {SWD(2018)440}
Дата на документа: 17/10/2018
№ на документ: COM(2018) 699
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове