Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam
Дата на документа: 17/10/2018
№ на документ: COM(2018) 691
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове