Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 ГОДИНА ОТНОСНО ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION ANNUAL REPORT 2017 ON RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN COMMISSION AND NATIONAL PARLIAMENTSANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION ON RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN COMMISSION AND NATIONAL PARLIAMENTS
Дата на документа: 23/10/2018
№ на документ: COM(2018) 491
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове