Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 ГОДИНА ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНЦИПИТЕ НА СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 ГОДИНА ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНЦИПИТЕ НА СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION ANNUAL REPORT 2017 ON THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION ANNUAL REPORT 2017 ON THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY
Дата на документа: 23/10/2018
№ на документ: COM(2018) 490
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове