Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Доклад за напредъка при изпълнението на Плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна {SWD(2018)452}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Progress report on the implementation of the EU Action Plan against Wildlife Trafficking {SWD(2018)452}
Дата на документа: 24/10/2018
№ на документ: COM(2018) 711
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове