Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Прилагане на правилата за конкуренция на Съюза по отношение на селскостопанския сектор {SWD(2018)450}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The application of the Union competition rules to the agricultural sector {SWD(2018)450}
Дата на документа: 26/10/2018
№ на документ: COM(2018) 706
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове