Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на седмата сесия на срещата на страните по Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия (AEWA) във връзка с някои изменения на приложение 3 към Споразумението
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the seventh Meeting of the Parties of the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds with regard to certain amendments to Annex 3 to the Agreement
Дата на документа: 30/10/2018
№ на документ: COM(2018) 717
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове