Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на тридесет и осмото заседание на Постоянния комитет на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания, във връзка с измененията на приложения № II и № III
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union, in the thirty-eighth meeting of the Standing Committee of the Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats, with regards to amendments to Appendices II and III
Дата на документа: 31/10/2018
№ на документ: COM(2018) 731
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове