Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния съвет, създаден съгласно Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник за предотвратяването и уреждането на спорове и на кодекса за поведение на арбитрите и медиаторите ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния съвет, създаден съгласно Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник за предотвратяването и уреждането на спорове и на кодекса за поведение на арбитрите и медиаторите
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the on part, and SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Rules of Procedure for Dispute Avoidance and Settlement and the Code of Conduct for Arbitrators and Mediators ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the on part, and SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Rules of Procedure for Dispute Avoidance and Settlement and the Code of Conduct for Arbitrators and Mediators
Дата на документа: 05/11/2018
№ на документ: COM(2018) 729
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове