Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно действието на Директивата за радиосъоръженията (Директива 2014/53/ЕС)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the operation of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU
Дата на документа: 13/11/2018
№ на документ: COM(2018) 740
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове