Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Обобщение на годишните доклади за изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица през 2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Обобщение на годишните доклади за изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица през 2016 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Summary of the annual implementation reports for the operational programmes co-financed by the Fund for European Aid to the Most Deprived in 2016 ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Summary of the annual implementation reports for the operational programmes co-financed by the Fund for European Aid to the Most Deprived in 2016
Дата на документа: 14/11/2018
№ на документ: COM(2018) 742
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове