Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка на Румъния по Механизма за сътрудничество и проверка {SWD(2018)551}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On Progress in Romania under the Cooperation and Verification Mechanism {SWD(2018)551}
Дата на документа: 13/11/2018
№ на документ: COM(2018) 851
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове