Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Конференцията на страните по Ротердамската конвенция във връзка с процедурите за гарантиране на спазването ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Конференцията на страните на Ротердамската конвенция във връзка с процедурите за гарантиране на спазването
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the Conference of the Parties to the Rotterdam Convention regarding compliance procedures ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the Conference of the Parties to the Rotterdam Convention regarding compliance procedures
Дата на документа: 19/11/2018
№ на документ: COM(2018) 753
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове