Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Елементи за стратегия на ЕС за Индия
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Elements for an EU strategy on India
Дата на документа: 20/11/2018
№ на документ: JOIN(2018) 28
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове