Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно икономическата политика на еврозоната {SWD(2018)467}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the economic policy of the euro area {SWD(2018)467}
Дата на документа: 21/11/2018
№ на документ: COM(2018) 759
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове