Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ЗАЕТОСТТА НА КОМИСИЯТА И НА СЪВЕТА придружаващ Съобщението на Комисията относно годишния обзор на растежа за 2019 г.
Заглавие на английски: DRAFT JOINT EMPLOYMENT REPORT FROM THE COMMISSION AND THE COUNCIL accompanying the Communication from the Commission on the Annual Growth Survey 2019
Дата на документа: 21/11/2018
№ на документ: COM(2018) 761
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове