Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно наблюдаваното напоследък развитие във връзка с евромонетите ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно наблюдаваното напоследък развитие във връзка с евромонетите
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on recent developments as regards euro coins ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on recent developments as regards euro coins
Дата на документа: 27/11/2018
№ на документ: COM(2018) 787
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове