Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в Съвета на министрите на Енергийната общност относно удължаването на мандата на директора на Секретариата на Енергийната общност ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в Съвета на министрите на Енергийната общност относно удължаването на мандата на директора на Секретариата на Енергийната общност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Ministerial Council of the Energy Community on the extension of the term of office of the Director of the Energy Community Secretariat ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Ministerial Council of the Energy Community on the extension of the term of office of the Director of the Energy Community Secretariat
Дата на документа: 28/11/2018
№ на документ: COM(2018) 792
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове