Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно целесъобразността на включването на индекса на цените на жилища, обитавани от техните собственици (ИЦЖОС), в обхвата на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the suitability of the owner-occupied housing (OOH) price index for integration into the harmonised index of consumer prices (HICP) coverage
Дата на документа: 29/11/2018
№ на документ: COM(2018) 768
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове