Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Втори ПРОЕКТ на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ
Заглавие на английски: Second DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2019 GENERAL INTRODUCTION
Дата на документа: 30/11/2018
№ на документ: COM(2018) 900
Вид документ: Проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове