Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и всяка отделна южна държава от европейската политика за съседство с цел договаряне на реда и условията за предоставяне на услугите на Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) по линия на европейската политика за съседство ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и всяка отделна южна държава от европейската политика за съседство с цел договаряне на реда и условията за предоставяне на услугите на Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) по линия на европейската политика за съседство
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on an agreement between the European Union and each individual European Neighbourhood Policy South country for the purpose of agreeing the terms and conditions for extending the provision of the European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) over European Neighbourhood Policy ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on an agreement between the European Union and each individual European Neighbourhood Policy South country for the purpose of agreeing the terms and conditions for extending the provision of the European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) over European Neighbourhood Policy
Дата на документа: 30/11/2018
№ на документ: COM(2018) 776
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове