Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Към бързо споразумение за дългосрочен бюджет за приоритетите на Европа Приносът на Европейската комисия за заседанието на Европейския съвет от 13—14 декември 2018 година
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Towards a swift agreement on a long-term budget for Europe's priorities The European Commission's contribution to the European Council meeting on 13-14 December 2018
Дата на документа: 04/12/2018
№ на документ: COM(2018) 814
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове