Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Изпълнение на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето през 2015 година {SWD(2018)489}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Implementation of the third Programme of the Union's action in the field of health in 2015 {SWD(2018)489}
Дата на документа: 12/12/2018
№ на документ: COM(2018) 818
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове