Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Работната група по лозаро-винарските продукти, създадена със Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония, по отношение на формулярите, които трябва да бъдат използвани като сертификати за вноса в Европейския съюз на лозаро-винарски продукти с произход от Япония, и на условията за прилагане на самостоятелно сертифициране ПРИЛОЖЕНИЕ към предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Работната група по лозаро-винарските продукти, създадена със Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония, по отношение на формулярите, които трябва да бъдат използвани като сертификати за вноса в Европейския съюз на лозаро-винарски продукти с произход от Япония, и на условията за прилагане на самостоятелно сертифициране
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Working Group on Wine set up by the Economic Partnership Agreement between the European Union and Japan as regards the forms to be used for certificates for the import of wine products originating in Japan into the European Union and the modalities concerning the self-certification ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Working Group on Wine set up by the Economic Partnership Agreement between the European Union and Japan as regards the forms to be used for certificates for the import of wine products originating in Japan into the European Union and the modalities concerning the self-certification
Дата на документа: 14/12/2018
№ на документ: COM(2018) 837
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове