Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Директива 2008/105/ЕО за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Directive 2008/105/EC on environmental quality standards in the field of water policy
Дата на документа: 17/12/2018
№ на документ: COM(2018) 847
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове