Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ВТОРИ ДОКЛАД ПО МЕХАНИЗМА ЗА СУСПЕНДИРАНЕ НА ВИЗИТЕ {SWD(2018)496}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL SECOND REPORT UNDER THE VISA SUSPENSION MECHANISM {SWD(2018)496}
Дата на документа: 19/12/2018
№ на документ: COM(2018) 856
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове