Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА относно преходните разпоредби за назначаването на европейски прокурори за и по време на първия мандат съгласно предвиденото в член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on the transitional rules for the appointment of European Prosecutors for and during the first mandate period, provided for in Article 16(4) of Regulation (EU) 2017/1939 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office ("the EPPO")
Дата на документа: 11/01/2019
№ на документ: COM(2019) 2
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове