Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Към по-ефективен и демократичен процес на вземане на решения в данъчната политика на ЕС
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Towards a more efficient and democratic decision making in EU tax policy
Дата на документа: 15/01/2019
№ на документ: COM(2019) 8
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове