Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Франция да прилага намалена данъчна ставка за безоловния бензин, използван като моторно гориво в департаментите на Корсика, съгласно член 19 на Директива 2003/96/ЕО
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising France to apply a reduced rate of taxation to unleaded petrol used as motor fuel and consumed in Corsican departments in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC
Дата на документа: 17/01/2019
№ на документ: COM(2019) 6
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове