Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подновяването на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the renewal of the Agreement on cooperation in science and technology between the European Community and the Government of the Russian Federation
Дата на документа: 18/01/2019
№ на документ: COM(2019) 7
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове