Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за даване на разрешение на Полша да въведе специална мярка за дерогация от член 226 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за даване на разрешение на Полша да въведе специална мярка за дерогация от член 226 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Poland to introduce a special measure derogating from Article 226 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax ANNEX to the Proposal for a Council Implementing Decision authorising Poland to introduce a special measure derogating from Article 226 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Дата на документа: 23/01/2019
№ на документ: COM(2019) 10
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове