Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПРАВОПРИЛАГАНЕ В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ СЕКТОР (2009—2017 г.) Европейските органи за защита на конкуренцията работят заедно за достъпни и иновативни лекарствени продукти
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT COMPETITION ENFORCEMENT IN THE PHARMACEUTICAL SECTOR (2009-2017) European competition authorities working together for affordable and innovative medicines
Дата на документа: 28/01/2019
№ на документ: COM(2019) 17
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове