Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Освобождаване на Английската централна банка и на службата на Обединеното кралство за управление на дълга съгласно Регламента относно пазарната злоупотреба (РПЗ)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Exemption for the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office under the Market Abuse Regulation (MAR)
Дата на документа: 30/01/2019
№ на документ: COM(2019) 68
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове