Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Освобождаване на централната банка на Обединеното кралство („Английската централна банка“) съгласно Регламента относно пазарите на финансови инструменти (РПФИ)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Exemption for the Central Bank of The United Kingdom ('Bank of England') under the Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR)
Дата на документа: 30/01/2019
№ на документ: COM(2019) 69
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове