Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за международното третиране, що се отнася до сделките с извънборсови деривати, на централни банки и публични органи, управляващи държавния дълг
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the International Treatment of Central Banks and Public Entities Managing Public Debt with regard to OTC Derivatives Transactions
Дата на документа: 30/01/2019
№ на документ: COM(2019) 62
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове