Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно нотифицирането на желанието на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да не участва вече в някои от разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, които се съдържат в Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 г. за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the notification of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of its wish no longer to take part in some of the provisions of the Schengen acquis which are contained in Council Regulation (EC) No 377/2004 of 19 February 2004 on the creation of an immigration liaison officers network
Дата на документа: 31/01/2019
№ на документ: COM(2019) 23
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове