Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад относно прилагането на инструментите на Европейския съюз за финансиране на външни дейности през 2017 година {SWD(2019)12}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual Report on the implementation of the European Union's instruments for financing external actions in 2017 {SWD(2019)12}
Дата на документа: 31/01/2019
№ на документ: COM(2019) 37
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове