Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Документ за размисъл Към устойчива Европа до 2030 г. ПРИЛОЖЕНИЯ към документа за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“
Заглавие на английски: Reflection Paper Towards a Sustainable Europe by 2030 ANNEXES to the Reflection paper Towards a sustainable Europe by 2030
Дата на документа: 30/01/2019
№ на документ: COM(2019) 22
Вид документ: Бяла книга
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове