Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по публично управление към ОИСР и на Съвета на ОИСР по проекта на препоръка относно борбата с незаконната търговия: повишаване на прозрачността в зоните за свободна търговия ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по публично управление към ОИСР и на Съвета на ОИСР по проекта на препоръка относно борбата с незаконната търговия: повишаване на прозрачността в зоните за свободна търговия
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the OECD Public Governance Committee and the OECD Council on the draft Recommendation on Countering Illicit Trade: Enhancing Transparency in Free Trade Zones ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the OECD Public Governance Committee and the OECD Council on the draft Recommendation on Countering Illicit Trade: Enhancing Transparency in Free Trade Zones
Дата на документа: 01/07/2019
№ на документ: COM(2019) 294
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове