Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Европейски комитет за изготвяне на стандарти за вътрешното корабоплаване и в Централната комисия за корабоплаване по река Рейн във връзка с приемането на образци в областта на професионалните квалификации за корабоплаването по вътрешните водни пътища ПРИЛОЖЕНИЕ към предложението за Решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Европейски комитет за изготвяне на стандарти за вътрешното корабоплаване и в Централната комисия за корабоплаване по река Рейн във връзка с приемането на образци в областта на професионалните квалификации за корабоплаването по вътрешните водни пътища
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the European Committee for Drawing up Standards in the Field of Inland Navigation and in the Central Commission for Navigation on the Rhine on the adoption of models in the field of professional qualifications in inland navigation ANNEX to the proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the European Committee for Drawing up Standards in the Field of Inland Navigation and in the Central Commission for Navigation on the Rhine on the adoption of models in the fields of professional qualifications in inland navigation
Дата на документа: 03/07/2019
№ на документ: COM(2019) 307
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове