Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позиция, която да бъде приета от името на Европейския съюз по отношение на внасянето на предложения за изменения на допълненията към Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни на 13-ата среща на Конференцията на страните
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted, on behalf of the European Union, with regard to the submission of proposals for amendments to the Appendices to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) with a view to the 13th meeting of the Conference of the Parties
Дата на документа: 05/07/2019
№ на документ: COM(2019) 321
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове