Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ на общ бюджет на Европейския съюз за 2020 финансова година - Общо въведение - Общ разчет за приходната част на бюджета - Приходна и разходна част на бюджета по раздели
Заглавие на английски: DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2020 - General Introduction - General statement of revenue - Statement of revenue and expenditure by section
Дата на документа: 05/07/2019
№ на документ: COM(2019) 400
Вид документ: Проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове